Клинична основа

Херпес на устните, herpes labialis

Клинично проучване относно ефективността на приемането на КОМПЛЕКС водноразтворени цитросови биофлавоноиди и витамин С за ограничаване на херпесна инфекция на устните.

херпес на устните, herpes labialisИзползван е водоразтворим биофлавоноиден комплекс плюс витамин С за да се провери неговата ефикасност срещу рецидивиращ herpes labialis.

Участват 50 пациенти с прояви на инфекцията.
20 пациета приемат комплекс от 600 mg. водоразтворени цитросови биофлавоноиди и 600 mg. аскорбинова киселина разпределени на три пропорционални приема дневно.
Други 20 приемат комплекс от 1000 mg. водоразтворени цитросови биофлавоноиди и 1000 mg. аскорбинова киселина разпределени на три пропорционални приема дневно, 10 пациента приема лактоза като плацебо.
Терапевтичния прием е продължава 3 дни след регистриране на първите симтоми проява на инфекцията с herpes labialis.
Целта е да се докаже действието на комплекса от биофлавоноиди и витамин С по отношение ограничаване появата на сълзящите мехури, недопускане на спукване на тяхната мембрана, както и намаляване на болката.

Резултатите са следните:

  • При пациентите в плацебо групата, симптома болка отшумява на 3 ден от началото на приема, появата на мехури е между 2.3 и 9.1 дена, като при 100% от тях е регистрирано спукване на мембраната и образуването на рани. Оздравяване настъпва межу 9 – я и 11 – я ден от началото приема.
  • В групата приемаща от 600 мг. водоразтворени цитросови биофлавоноиди и 600 мг. аскорбинова киселина – симптома болка отшумява на преди 2-я ден (1.7) от началото на приема, мехури се появяват за 1(1.1) до 4 (3.7) дена, като само при 35 % от тях се регистрира спукване на мембраната и образуването на рани. Оздравяване настъпва межу 2-я (1.7) и 4-я (4.2) ден от началото приема.
  • В групата приемаща от 1000 мг. водоразтворени цитросови биофлавоноиди и 1000 мг. аскорбинова киселина – симптома болка отшумява на преди 2-я ден (1.3) от началото на приема, мехури се появяват за 3(3.6) до 4 (3.7) дена, като само при 26 % от тях се регистрира спукване на мембраната и образуването на рани. Оздравяване настъпва на 4-я (3.9 – 4.2) ден от началото приема.

Извод: Използвания комплекс от водоразтворени цитросови биофлавоноиди и аскорбинова киселина води до значително облекчаване на наблюдаваните симптоми на херпес на устните (болка и поява на мехури и рани) и съкращаване времето на оздравяване в контролната група в сравнение с плацебо групата, от 9-11 на 2-4 дена. Спукване на мехурите и рани се наблюдават при по – малко от 1/3 от пациентите. Не се наблюдава съществена разлика в повлияването на наблюдаваните симптоми на инфекцията с herpes labialis в двете контролни групи.

Източник: „The use of water – soluble bioflavonoid – ascorbic acid complex in the treatment of recurrent herpes labialis„. National Naval Dental Centre, Oral Diagnostic Department Australia,G.T. Terezhalmy, W.K. Bottomley and G.B. Pelleu. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978 Jan;45(1):56-62

Лизинът, приеман в дози от 1000 – 3000 мг. дневно с появата на първите симтоми е основен деакативатор на herpes simplex virus 1 (HSV-1).

  1. Двойно-сляпо, плацебо конторлирано, кръстосано проучване с 41 пациента доказва значително намаляване броя на рецидивите в рамките на 3 месеца в контролната група от 2 на 0.3 пъти за периода след приемане на Лизин, 1875 мг дневно. Разрежда се четотата на проявите на инфекцията от 3 на 0.25 (5 пациента от 21) за три месеца в контролната група.
    Източник: McCune MA, Perry HO, Muller SA, et al. Treatment of recurrent herpes simplex infections with L-lysine monohydrochloride. Cutis. 1984;34:366-373.
  2. Двойно-сляпо, плацебо конторлирано проучване с 52 пациента. В продължение на 6 месеца контролната група приема по 3 гр. Лизин дневно. Резултатите сочат, че проявите на HSV–1 инфекцията в плацебо групата са се запазили межу 2.4 и 3 пъти, а в контролната група, те са сведени до 0.5 пъти, за периода.
    Източник: Griffith RS, Walsh DE, Myrmel KH, et al. Success of L-lysine therapy in frequently recurrent herpes simplex infection. Treatment and prophylaxis. Dermatologica. 1987;175:183-190.

Мощен антиоксидантен комплекс в комбинация с Лизин стимулира работата на имунната система и облекчава основните симптоми на HSV–1 херпес инфекцията по лицето и устните.

herpes labialis, херпес устните

Двойно контролирано наблюдение на 60 пациента, разделени в две контролни групи по 30 човека. Всички участници са носители на HSV–1 и в периода на наблюдението са с изявени симптоми на инфекцията herpes labialis. Проявлението на симптомите е със средна продължителност 21 дни. Наблюдавано е проявлението и изменението на 10 симптома на херпес на устните – изтръпване, сърбеж, парене, болка, бодежи, рани, пулсиране, малки мехури, сълзящи мехури и оздравяване на раните. Група 1 приема активно вещество от ден 0 до ден 3. Група 2 от ден 0 до ден 6. Активното вещество използвано в наблюдението е комбинация от Лизин (1875 мг дневно), Цинк (36 мг. дневно) прополис, екстракт от невен, екстракт от ехинацея, екстракт от златен корен, витамин A, Д, Е в дози, съгласно разрешените за дневен прием, както и витамин С по 750 мг. дневно.

Мощният антиоксидантен комплекс в комбинация с Лизин намалява проявленията на симптомите на HSV–1 инфекция при 87% от участниците, като при 40% рестриктиране на симптомите на херпес на устната на третия ден. На единадесетия ден след старта на наблюдението и непрекъснат прием на активното вещество всички симптоми на инфекцията изчезват без да останат видими белези.

Източник: Alternative Medicine Herpes Labialis Review, June, 2005 by Betsy B. Singh, Jay Udani, Sivarama Prasad Vinjamury, Claudia Der-Martirosian, Sonal Gandhi, Raheleh Khorsan, Dinesha Nanjegowda, Vijay Singh, Southern California University of Health Sciences Research Division